Planujesz otworzyć firmę sprzątającą? Jeżeli tak to wartto zasięgnąć wcześniej garści informacji na tematy związane prowadzeniem firmy.

Firma sprzątająca jednoosobowa nie jest problemem, oczywiście w świetle wykonywanych czynności wynikających z umowy – ważne aby się wywiązywać z założeń, jakie są w umowie. Aby założyć firmę sprzątającą w Polsce, należy wykonać następujące kroki:

 1. Określenie formy prawnej i rejestracja firmy.
 2. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń i certyfikatów.
 3. Zarejestrowanie działalności w urzędzie skarbowym i ubezpieczenie zdrowotne.
 4. Opracowanie biznesplanu i poszukiwanie finansowania.
 5. Rekrutacja i szkolenie personelu.
 6. Zakup sprzętu i materiałów potrzebnych do wykonywania usług.
 7. Pozyskanie klientów i rozpoczęcie działalności.

Pamiętaj, że wymagania prawne i regulacje dotyczące zakładania i prowadzenia firmy sprzątającej mogą się różnić w zależności od regionu, w którym będzie działać firma. Dlatego warto zasięgnąć porady prawnika i doradcy podatkowego.

Każdy kto prowadzi firme sprzątającą i zatrudnia ludi musi wiedzieć że inne są warunki zatrudnienia w firmie sprzątającej z poznania np firma sprzątająca https://derpur.pl/ Poznań

Artykuł sponsorowany na potrzeby firmy sprzątającej DERPUR która oferuje również mycie paneli fotowoltaicznych i solarów

Jak zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie sprzątającej?

Aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie sprzątającej, należy przestrzegać określonych wymogów i zasad. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

 • Wymagania dotyczące sprzętu i środków czystości: pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i narzędzia (np. rękawice, mopy, szmaty itp.) oraz środki czystości, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenia pracowników: pracownicy powinni otrzymać odpowiednie szkolenia dotyczące bezpiecznej pracy i korzystania z narzędzi oraz środków czystości.
 • Ocena ryzyka zawodowego: przed podjęciem pracy powinna być dokonana ocena ryzyka zawodowego, w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń i podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych.
 • Odpowiednie warunki pracy: należy zadbać o odpowiednie warunki pracy, takie jak oświetlenie, wentylacja, temperatura, hałas itp., aby pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki w bezpieczny i higieniczny sposób.
 • Przestrzeganie procedur: pracownicy powinni przestrzegać określonych procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, takich jak segregacja odpadów, korzystanie z urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi itp.

Wszystkie te środki zapewnią bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie sprzątającej i przyczynią się do zwiększenia efektywności pracy oraz zadowolenia klientów.

 • Przestrzeganie norm prawnych: należy pamiętać o przestrzeganiu norm prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, takich jak Kodeks pracy, przepisy BHP czy normy dotyczące jakości usług.
 • Regularne przeglądy sprzętu i narzędzi: sprzęt i narzędzia powinny być regularnie przeglądane i konserwowane, aby zapewnić ich bezpieczne i skuteczne działanie.
 • System zarządzania jakością: warto wprowadzić system zarządzania jakością, który pozwoli na śledzenie jakości usług i wdrożenie działań poprawczych, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 • Współpraca z pracownikami: ważne jest, aby pracownicy czuli się bezpiecznie i komfortowo w pracy, dlatego warto słuchać ich sugestii i pomysłów na poprawę warunków pracy.

Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy jest kluczowe w branży sprzątającej, ponieważ pozwala to na zapewnienie wysokiej jakości usług i zadowolenie klientów.