Polityka rachunkowości to zasady finansowe, zgodnie z którymi firma prowadzi swoje księgi rachunkowe. Opracowanie takiej polityki to przepis, który wynika z ustawy o rachunkowości. Polityka rachunkowości to zatem dokument, który zawiera zbiór reguł, które wynikają z zapisów prawnych, ale sformułowano je, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności.

Sprawdź, co powinno się znaleźć w tym dokumencie.

Jak sporządzić politykę rachunkowości?

Sporządzając politykę rachunkowości, biuro rachunkowe syntex.com.pl poznań powinno wziąć pod uwagę następujące zasady:

– istotności,

– kontynuacji działania,

– memoriału i współmierności,

– wiarygodności,

– ostrożności,

– ciągłości,

– indywidualnej wyceny,

– zakazu kompensaty.

Stosowanie się do tych zasad biura rachunkowego to gwarancja, że wszelkie dokumenty księgowe zostały przygotowane sumiennie oraz uczciwie odzwierciedlają rzeczywistą sytuację finansową firmy.

Porównując szczegóły oferty między biurami rachunkowymi, warto zatem zwrócić uwagę na to, by dana jednostka, które zajmuje się prowadzeniem księgowości dla firm, wykonywała swoje obowiązki z najwyższą starannością. Jakość pracy w wybranym biurze rachunkowym znajduje natychmiastowe odwzorowanie w dokumentacji księgowej firmy.

Co należy uwzględnić w polityce rachunkowości?

Jednostka świadcząca usługi księgowe powinna w polityce rachunkowości umieścić informacje na temat okresów sprawozdawczych, zasad amortyzacji i dokumentowania operacji, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i archiwizacji dokumentów, a także między innymi metod prowadzenia ewidencji zapasów oraz zasad wyceny aktywów i pasywów.

Prowadzenie księgowości w firmie odciąga Cię od innych obowiązków w przedsiębiorstwie? Skorzystaj z usług profesjonalnego biura rachunkowego Syntex.com.pl.

biurorachunkowepoznan